Vrijdag 25 maart 2022
 
Jaarvergadering. Alleen toegang voor leden. 
Aanvang 19.30 uur Op Sankt Tolbert
Na afgloop is er een korte lezing

Zondag  24 april
Fes veur mitjlieder en partner.
eloof vanaaf 15.00 oer. Start projram 16.00 oer

Zondag 15 mei
Boekenbeurs.
Start 10.00 uur, sluiting 16.00 uur.

Vrijdag 27 mei
Lezing door Jef Boosten , IVN.
Thema: Mens en landschap.
Aanvang 19.30 uur

Vrijdag 24 juni
Lezing door Dr. Thomas Richter met als thema
Nieuwe resultaten kerkhistorisch onderzoek protestants verleden Vaals en Aken.
Aanvang 19.30 uur.
Lezing is Duitstalig.

Vrijdag 26 augustus
Bijeenkomst
Foto/film presentatie, vrije keuze
Aanvang 19.30

In het kader van de bevordering van het Limburgs dialect:
Vrijdag 09 september, 19.30 uur
Vriidag 16 september    19.30 uur
Vrijdag 23 september, 19.30 uur
Völser platt dialect scholing, duur van de lessen 2x¾ uur met een half uur pauze en nabespreking.

Vrijdag 30 september
Lezing door Jochen Laschet.
Thema: Alcuinus, leermeester en raadgever van Karel de Grote.

Vrijdag 28 oktober
Lezing door H. Dux.
Thema: Het Bauhaus met betrekking tot Vaals en de regio.
Aanvang 19.30.

Vrijdag 25 november
Bijeenkomst.
Presentatie V&H 24

 

 

 

 

Alle bijeenkomsten zijn in Óp Sankt Tolbert,
Bloemendalstraat 11a in Vaals.
Aanvang, indien niet anders aangegeven, om 19.30 uur.
Ook niet leden zijn welkom.

 
© 2022 Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals