Klooster De Esch en Heuvel

Op 1 februari 1897 huren de paters Camilianen het landhuis De Esch. Op 1 april, na de nodige aanpassingen, nemen de eerste paters hun intrek. Er wordt een opleiding voor priesters gevestigd.

Al snel blijkt het klooster te klein en men koopt een stuk grond van 8 ha. aan de Maastrichterlaan. Hierop wordt een tweede klooster gebouwd dat in 1903 wordt geopend. De priesteropleidingen zijn succesvol.

Vanaf 1938 is er in het klooster Heuvel een bejaardenzorg ingericht. In 1944 wordt het klooster door de bezetters gevorderd. De bejaarden moeten naar De Esch worden overgebracht. In het klooster Heuvel wordt een zogenaamd "Kriegslazarett" gevestigd.

Na de bevrijding worden hier gerepatrieerde krijgsgevangenen met tuberculose verzorgd. Hiertoe werken in het klooster zes zusters van de orde der Camilianen.

De foto hiernaast toont het interieur van de kapel op de Heuvel. In deze kapel zijn wandschilderingen door de Vaalser kunstenaar Frans Griesenbrock aangebracht.

Het klooster De Esch is aan het einde van de tweede wereldoorlog zwaar getroffen. In 1951 wordt het weer in gebruik genomen. Er zijn echter steeds minder aspirant paters. De kloosters Esch en Heuvel krijgen een andere bestemming.

Er zijn op het laatst nog maar twee bejaarde kloosterlingen. Deze wilden wel in Vaals blijven en namen hun intrek in de tot het klooster behorende boerderij. 

Het klooster is inmiddels afgebroken en heeft plaats gemaakt voor woningbouw. De boerderij wordt nu door particulieren bewoond. Het klooster De Esch is in 2006 verkocht.

 

Klooster Bloemendal

Na het faillisement van von Clermont kwam Bloemendal uiteindelijk in de handen van de zusters van het Heilig Hart van Jezus, beter bekend onder de orde van Sacre Coeur.

In 1848 kwamen de eerste zusters naar Bloemendal. Op 2 juni van dat jaar is de kapel ingezegend door patoor Straeten van Vaals. Op 28 oktober 1855 werd begonnen met de bouw van een nieuwe kapel die in mei 1859 werd ingezegend.


De zusters openden in 1848 een pensionaat en een lagere school voor meisjes. In 1928 kwam er een bewaarschool voor meisjes en in 1932 een U.L.O. school. In de tweede wereldoorlog werd het klooster ook gebruikt als lazaret voor Duitse soldaten. In 1977 werd het gehele klooster complex aan de gemeente Vaals verkocht. De kapel is afgebroken en het klooster is nu in gebruik als hotel

 

Clarissen-Capucinessen Klooster

In 1905 hebben de zusters het voor hun gebouwde klooster aan de Maastrichterlaan in gebruik genomen. Tot ca. 1922 hebben hier Franse zusters gewoond. Nadien waren er Duitse en Nederlandse zusters gehuisvest. Het was een zeer gesloten gemeenschap welke geen grote contacten buiten het klooster onderhielden.

In oktober 1942 werd het klooster bij een bombardement op Aken getroffen door een aantal brandbommen en onherstelbaar verwoest. Na enkele omzwervingen zijn de zusters uiteindelijk in Mechelen terecht gekomen.

 

Klooster Redemptoristen

Naar aanleiding de zogenaamde `Kulturkampf` waren ook de paters Redemptoristen genoodzaakt Duitsland te verlaten. Ze vonden net over de grens op Vaalser gebied een geschikte bouwplaats voor hun nieuwe klooster. In 1874 werd het klooster op de hoek van de Maastrichterlaan en de Kerkstraat in gebruik genomen. In 1883 werd de kapel in gebruik genomen. Deze kapel was zeer in trek bij de Vaalser bevolking en bij de inwoners van Vaalserquartier. Veel Vaalser jongens waren misdienaar in `t Klustersje.
De redemptoristen hielden retraites, missies en andere activiteiten welke bijdroegen aan de verdieping van het geloof.
In 1961 werd het klooster verkocht. De paters verhuisden naar Aken.
Het klooster is afgebroken en heeft plaats gemaakt voor een winkelcentrum.

 

Klooster Kerkstraat 8

In 1877 werd door de paters Fransiscanen uit Aken een huis voor bejaarden en een bewaarschool gesticht in Vaals. Het beheer kwam in handen van de zusters Fransiscanessen. In 1880 kocht het armbestuur het klooster. In 1885 werd het beheer overgedragen aan de zusters van de congregatie Armen Dienstmaagden van Jezus Christus.
In 1936 werd de kleuterschool gevestigd in het pand aan de Lindenstraat 2.
In 1966 werd in Vaals een nieuwer en groter bejaardenhuis in gebruik genomen en de zusters werkten hier verder in de zorg. Doordat er steeds meer leken personeel werd ingezet konden de zusters in 1969 afscheid nemen van Vaals.

 

Abdij St. Benedictusberg

De vestiging van de abdij van de orde van de H. Benedictus is eigenlijk ook een gevolg van de `Kulturkampf`. Hierdoor waren de Benedictijnen ook verplicht hun heil te zoeken buiten Duitsland. In 1922 werd gestart met de bouw van de abdij. In 1923 namen de eerste monniken hun intrek in een nog niet geheel afgebouwd klooster.
In de abdij is na de tweede wereldoorlog naar ontwerpen van monnik-architect Dom Johannes van de Laan nog een crypte en een kapel gebouwd.

© 2024 Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals