Inhoud

De door Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

© 2023 Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals